Saturday, 19 April 2008

WHAT A JUMP

WEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!! as I flew over the jump. I made a big as jump look at the video to see how I went!!!

1 comment:

kieran said...

did you know if you pause it at the right time you can see us in mid air